Veterinär på besök i Lerum

veterinär lerum göteborg

Posted by on oktober 27, 2015

Vi har varit hos en veterinär här i Göteborg i samband med att vi hälsade på några släktingar som bor i Lerum. Min dotter blev väldigt intresserad av yrket så jag bestämde mig för att ta reda på mer om det. Det var intressant läsning så jag delar det jag hittade med er.

Veterinär är det yrket som har till uppgift att behandla djur medicinskt. För att bli veterinär i Sverige måste man genomgå ett veterinärsprogram som endast finns i Uppsala på Sveriges lantbruksuniversitet. Utbildningen pågår i 5,5 år och då får man både en praktiskt grundad del samt en teoretisk. Eftersom att det är ett väldigt populärt program att söka sig till är intagningskraven väldigt höga och man sätter även krav på att man ska ha läst ämnen som matematik D, kemi B, fysik B samt biologi B utöver detta. Efter utbildningen skall man ansöka om en yrkeslegitimation för att få kalla sig själv för veterinär. De som utför yrkeslegitimationerna är jordbruksverket och sedan är det Sveriges veterinärförbund som är fackföreningen man söker sig till efter att man fått ett jobb.

De flesta veterinärer brukar vara specialiserade på ett eller flera djurslag och en arbetsgivare åt många av dessa är Statens veterinärmedicinska anstalt, jordbruksverket samt Livsmedelsverket. Man kan där även få andra titlar såsom statsveterinär eller länsveterinär. De flesta av dessa arbetar med jordbruksdjur. Andra djurskötare som vårdar sällskapsdjur samt sporthästar drivs av veterinärer som är anställda på djursjukhus samt kliniker runt om i landet och dessa är delvis privatägda men även statliga kliniker finns det.

Veterinärer på slakterier

De veterinärer som befinner sig ute på slakterier ser till så att det utförs en grundlig hygien samt köttkontroll. Man kan även finna veterinärer på olika anläggningar som behandlar livsmedelsproduktion för att även här kontrollera hygienen. Beroende på vart man jobbar så kan lönen variera men en vanlig ingångslön ligger mellan 28000 och 33000 kr per månad. Denna siffra ökar genom åren och efter 20 år i yrket kan man räkna med en lön mellan 45000 och 57000 kr i månaden. En veterinär får dock ofta arbeta jour eller annan udda arbetstid och således kan krävas av vissa anställningar att man har körkort. Många veterinärer vittnar om att yrket kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande beroende på vad man jobbar med. I Sverige finns idag runt omkring 3000 yrkesverksamma veterinärer.

Många färdigutbildade veterinärer arbetar även med att undervisa inom ämnet men även med att forska inom specifikt område knutet till djursjukvård eller livsmedelshygien. De som jobbar med administrativa uppgifter är vanligen anställda genom statliga myndigheter. På dessa statliga myndigheter arbetar även de veterinärer som har till huvudsaklig uppgift att undersöka, inspektera samt handläggare.

Att arbeta som veterinär innebär många olika möjligheter beroende på vad man vill jobba med och eftersom att det är så pass höga krav för att bli veterinär måste man verkligen ha en stor vilja och kämpa för att uppnå målet. De som lyckas bli färdiga veterinärer är i väldigt hög grad nöjda med sitt yrke och därför kan det vara vart att sträva efter sitt mål. Historiskt sätt har veterinärer även alltid haft en god arbetsmarknad och med i genomsnitt lägre arbetslöshet i jämförelse med andra yrken. Enligt arbetsförmedlingen beräknas framtiden se fortsatt ljus ut för veterinärerna.

Posted in: Nyheter

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress