Att spara pengar med värmepumpar

sparar på naturen genom att välja värmepump

Posted by on maj 10, 2016

Att man sparar pengar genom att installera en värmepump är idag ett känt påstående. Det är många som undrar hur mycket pengar man sparar med värmepumpar. Det är svårt att säga ett exakt belopp eftersom det skiljer sig lite beroende på vilken typ av värmepump man väljer och hur det geografiska klimatet ser ut. En plåtlåda utanför en villa tyder ofta på att de har installerat en luft-luft värmepump. Det är en värmepump som utvinner energin genom att använda sig av utomhusluften. Genom att använda sig av utomhusluften för att värma upp en villa kan man få en mycket lägra uppvärmningskostnad. I genomsnitt kan man räkna med en ungefärlig besparing med ungefär 25 procent lägre uppvärmningskostnad. Det finns till och med villaägare som har uppgett att de har fått en 50 procentig besparing med hjälp av en värmepump. Det beror på vad man hade för uppvärmningsanordning tidigare. Exempelvis så är det väldigt dyrt att driva en villa med något som går på fossila bränslen. Dock är det inte lika vanligt idag, men det finns fortfarande de som har kvar det.

Men hur mycket pengar sparar man med värmepumpar då?

Som tidigare nämnt är det svårt att säga exakt i pengar hur mycket besparingen är. Men efter en undersökning som gjordes av Energimyndigheten så uppgav 250 småhusägare att de sparar pengar med hjälp av en värmepump. Besparingarna kunde vara från fem procent till ungefär femtio procent. Vi kollade med Rörtjänst i Vallda och de verifierar dessa siffror. Det är många olika faktorer som spelar in, men att man sparar pengar med en värmepump är vida känt.

Att installera en värmepump kan av många upplevas som dyrt. Låt säga att en värmepump kostar i snitt 25 – 30 000 kr. Det är en kostnad som de flesta sparar in på ungefär tre år. Det gäller att se investeringen i en värmepump som en långsiktig besparings strategi. Något man också bör tänka på för att spara pengar med en värmepump är att inte direkt välja den billigaste värmepumpen. Ofta är det värt att lägga några extra kronor på en riktig kvalitets värmepump. Den håller ofta längre och kan till och med vara effektivare med besparingen. Vidare bör man också låta certifierade installatörer installera värmepumpen. Om det görs felaktigt kan det leda till att man antingen måste göra om det eller att värmepumpen går sönder. Då drar man på sig onödiga utgifter och det tar längre tid innan man har tjänat in pengarna med att installera värmepumpen. Det gäller också att man tecknar en bra försäkring för värmepumpen. Om något mot förmodan skulle gå sönder så kan en bra försäkring täcka upp extremt mycket av utgifterna och ofta behöver man bara betala en liten självrisk.

Sammanfattningsvis kan man säga att man kan spara mycket pengar med en värmepump. Det beror på lite vilken lösning man väljer och vilken typ av värmepump man installerar. Men i de allra flesta fall så har besparingen blivit omkring 25 procent. Det vill säga 25 procent billigare uppvärmningskostnad jämfört med den lösningen man tidigare hade.

Posted in: Nyheter

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress