Är det värt med bergvärme?

stort-berg-for-bergvarme

Posted by on november 24, 2016

Bergvärme är väldigt vanligt förekommande i många hushåll. Genom grundvattnet i berggrunden så kan man utvinna värme som används för att hålla ett hushåll varmt. För att kunna göra detta och utvinna bergvärmen så krävs det att man borrar ett stort hål i berget. En anläggning för att värma upp ett vanligt hushåll kräver att man borrar ett 90 till 200 meter djup hål. Detta för att komma ut grundvattnet och kunna utvinna bergvärmen. Genom att en ledning dras genom berget som leder vattnet till en förångare som värmer upp vattnet. Gasen förs sedan vidare genom en kompressor som gör att gasen krymper, vilket leder till att den blir ännu varmare. Genom en kondensator avger den värme till hushållet i det cirkulerande värmesystem som finns installerat.

Rörtjänst Vallda kan hjälpa dig att räkna på om det är värt att installera bergsvärme. De är experter på bergvärmepumpar och kan installera allt åt dig.

Borra och täta

Det hål som behöver borras ner i berggrunden skiljer sig väldigt mycket åt för att utvinna bergvärme. Detta beror på hur grundvattnet är fördelat i området. Det gäller att vattenomsättningen i berghålet är gott för att det ska fungera så bra som möjligt. Ifall förutsättningarna är dåliga och hålet inte är stort nog så finns det risk för isbildning och då kan inte bergvärmen utvinnas.

Utvinner värme

Bergvärme är ett sätt att utvinna värme på tillhushåll som passar det svenska klimatet väl. De flesta som använder bergvärme och undersökningar visar på att de flesta är nöjda med denna typ av uppvärmningssystem. Eftersom att bergvärme är ett system som är relativt miljövänligt med så har det blivit väldigt populärt. Det finns dock nackdelar med bergvärme. Det kostar väldigt mycket att installera i och med att det kräver hål i berget och så vidare. När man talar om vilka som bör installera ett bergvärme system. Då brukar man utgå från att hushållet bör ha minst 20 000 kWt per år. För att det ska vara en lönsam investering.

Även om så skulle vara fallet så krävs det visst tillstånd för att kunna få borra i berget och utvinna bergvärmen. Det förekommer en del avslag i dessa ansökningar speciellt ifall det finns närliggande borrhål i närheten. Det får nämligen inte vara så att borrhålen är närmare än 20 meter ifrån varandra. Detta för att det kan påverka grundvattnets temperatur negativt och därmed inte utgöra samma effekt på systemet.

Priset

Priset för bergvärme är svårt att sätta då det bland annat beror på avståndet från berget till hushållet. Samt hur stort hushållet är. Priset beror också på hur djupt hål som måste borras. Eftersom att hålet måste isoleras för att motverka jordras så kostar detta också. I regel brukar priset på bergvärme emellertid ligga på 80 000 till 150 000 kronor. Det kan skilja så pass mycket i pris på bergvärme från hushåll till hushåll. Man bör fråga om en prisuppskattning innan man installerar detta. Beroendet på vart i landet man vill installera bergvärme kan priset också variera. Så det bästa man kan göra är att prata med experter och installatörer för att ta reda på det uppskattade priset. Man kan efter detta få en offert som man kan grunda sitt val av värmesystem på.

Posted in: Nyheter

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress